Защо мъжете живеят по-малко? (15фото)

eyebg.com pic
По статистика, мъжете живеят много по-малко от жените! Защото мъжката работа е сложна и опасна! Често рискуват и живота си!

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic
Този последния, изглежда , е системен администратор ;-)