Затвора на Nikon D3 в забавен каданс

eyebg.com pic

Нагледна илюстрация на процеса на сработване на затвора на огледално-рефлексен фотоапарат (изчакайте да завърши изтеглянето и минете с мишката по изображението). В някои фотоапарати скоростта на сработване на затвора достига 87.7 милисекунди, което пък позволява да се снимат такива фотографии.