Загадката на два балона

eyebg.com pic
Дадено: два еднакви гумени балона, надути до различни размери и съединени с тръбичка.
Какво ще стане с балоните?

1. Балоните ще си изравнят размерите.
2. Малкия, син балон ще се надуе, а червения ще спадне.
3. Малкия, син балон ще спадне напълно, а чевения ще се надуе.
Препратка на видео-експеримента – в продължението –>>>

  • http://ivanatora.info Иван

    wtf, има нещо объркано. Налягането в двата трябва да се изравни, т.е. да се надуят до еднакви размери.

  • http://vtuning-bg.net PepiDesigns

    Да , и аз така си мисля , ама има няква заблуда …

  • http://eyebg.com qweqwe

    А загадка тук няма, просто силата, с която гумата се стреми да спадне малкия, син балон, е по голяма от тази на червения. Гумата на синия балон е с по-голяма дебелина и …така.