Живота на един човек. . .

eyebg.com pic
. . . във вид на четири бутилки ;-)