„Жива“ фасада (фото и видео)

интересна картинка

А каква дума бихте използвали Вие, използвайки този хитроумен механизъм?!?

Още фото и видео.