Жажда

интересна картинка

„Baby Monkey Drinking“ от С. S. Ling