ЕМО сапун

eyebg.com pic
И ръцете/лицето измиваш, и едно бръснене едновремено се получава. . . НО миенето трябва да е по дължина, а не напречно ;–)))

  • viktoria

    Да това е това е точно за тях!Браво добре измислено въпреки, че кумай не използват такива сапуни