Една интересна идея за art-кафене

арт кафе идея
В Венеция се откри интeресно арт-кафе. Вътрешния дизайн е удивителен, даже оставя далеч назад алкохола. Да видим все пак за какво иде реч:

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея

арт кафе идея