Един снежен ден

интересна картинка

Скоро и във Вашият град/село!
Една фотография от (с) Christopher Schoenbohm.