Един петзвезден хотел…

хотел
…някъде в Африка (сигурно).
Всеки от нас, преди отпуска, мечтае да живее в петзвезден хотел.
Но явно не в такъв, като този.
Интересно ще бъде да видим тризвезден хотел в тази страна.

хотел

хотел