Дървен компютър

дървен компютър
На пръв поглед е сложно да се разбере, че това е пън. Всъщност, това е съвременен компютър добре маскиран като дърво.

дървен компютър

дървен компютър

дървен компютър

дървен компютър

дървен компютър