Достоен изход от ситуацията

интересна картинка

Време му е вече от тежката в леката атлетика да премине.