Добър човек (6 фотографии)

добър човек
Интересно, защо този човек потапя стола в басейна. Напил се е, сигурно.
НЕ. Той просто иска да помогне.

добър човек

добър човек

добър човек

добър човек

добър човек