Денят без никакви новини

Ех-х-х, ако всички новини бяха такива