Да работиш с душа

Ето какво се казва да работиш с душа, просто един продавач на сладолед в Турция.