Гневът народен…

Ето в една либерална страна с развита демокрация какво се случва…