Всекиму своето

eyebg.com pic
Всички хора са деца, само че на различна възраст.