Влакове с ОЧИ и не само…

eyebg.com pic
Така са декорирани влаковете в Япония, но така могат да се изрисуват влаковете и у нас
(още фото).