Бъдещето е тук!


От Media International Lab решиха да премахнат традиционалното дистанционно за управление на домашната техника.
CRISTALControl of Remotely Interaced Systems using Touch-based Actions in Living spaces.
Ето такава мебел вече ще имаме.