Боклукчийската стачка (6 фото)

боклукчийска стачка и последиците
Един ден боклукчийте в Англия решили, че трудът им е оценен недостатъчно. И за няколко дни престанали да извозват боклука.
Последствията са били просто ужасни, както и навсякъде по света, в такъв случай.


боклукчийска стачка и последиците

боклукчийска стачка и последиците

боклукчийска стачка и последиците

боклукчийска стачка и последиците

боклукчийска стачка и последиците