• ilko43

    Бихте ли ми казали къде се намира този храм за да отида на поклонение. Ще ви моля , обаче , да ме транспортирате обратно защото ще съм неадекватен (опиянен от поклонението). Адреза на доставка ще се намира под лявата ми мищница. Не тръскайте и не клатете за да не се разлея.