Бележка от Юрий Гагарин

eyebg.com pic
и още редки фотографии на първия космонавт.

(превод не е нужен)