Безопасността днес (7 фотографии)

Краш-тест на два автомобила – от старото и новото поколения. Сравнете степента на повреждане на манекените.
Безопасността днес

Безопасността днес

Безопасността днес

Безопасността днес

Безопасността днес

Безопасността днес

Безопасността днес