Бабо, а защо ти е толкова голямо д****о ?!?

eyebg.com pic
Бабо, а защо ти е толкова голямо д****о ?!?
Жена с голямо „Д“ . . .