Алберт Хофман

Днес, 102 годишния Алберт Хофман почина – човекът, който първи е синтезирал ЛСД.