Автопортрет

null
На творческия и амбициозен човек съвременните технологии предлагат все повече възможности за само реализация. Този млад човек се е опитал да нарисува сам себе си на необикновено платно – планетата Земя – с помощта на необикновени четки – GPS и DHL.