Адската Мадона (3 фото)

eyebg.com pic
С Мадона стават странни мeтaморфози!
За корицата на списание може да се нарисува всичко, както например това. Но каква е истиската картина – вижте в продължението!!!

eyebg.com pic

eyebg.com pic

  • AZ

    И на трите снимки е „играл“ много Photoshop-a !