Автоматично натоварване на трактор (5 pics)

Такова натоварване на трактор върху железопътен вагон не бях виждал още…

Това въобще не е удивително, при такова развитие на технологиите машините превземат света.


  • Алекс

    В голяма част от случаите „тракторите“, както ги наричаш (правилното е „комбинирана товарачна машина с челна лопата и обратна лопата“) се самонатоварват така…разбира се, ако операторът е достатъчнмо способен :)